Hajaasustuse programmist 2017 toetuse maksmine

Vastavalt Pühalepa Vallavalitsuse 28.juuni 2017 korraldusele nr 207 rahuldati hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused alljärgnevalt:

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse suurus Toetuse omafinantseeringu suurus
Anni ja Mait Paulus Viilupi küla Põlde, uue kanalisatsioonisüsteemi rajamine 1792,09 895,91
Airi Ivanov Klaasi talu, Paluküla, puurkaevu renoveerimine 804,00 402,00
Toivo Tüür Hiiessaare küla, Kasetuka talu, puurkaevu ja veesüsteemi rajamine 2674,53 1337,07
Heiki Laanmets Sarve küla, Juhani talu, veesüsteemide rajamine 1068,00 534,00
Märten Väärtnõu Nurme talu, Hellamaa küla, veefiltrite paigaldamine joogivee kvaliteedi parandamiseks 1783,42 891,58
Erika Oago Tatre talu, Heltermaa küla, septiku paigaldus 1520,00 760,00
Indrek Rõbtšenko Tubala küla, Männi talu, puurkaevu ja veetrasside rajamine 2388,12 1193,88
Anu Kirss Paluküla, Tõkke talu, veefiltri paigaldamine 1548,00 774,00
Jane Tõnurist Veski juurdelõige, Partsi küla, puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine 3184,00 1592,00
Jaak Rünkorg Pilpaküla Metsa 45, majapidamise liitumine ühiskanalisatsiooniga 664,00 332,00
Airi Ivanov Klaasi talu, Paluküla, kanalisatsioon-septik 1800,00 900,00
Andres Veel Sarve küla, Kõrgeve talu, reoveepuhasti ehitus 4161,81 2080,59
Tõnis Sõlg Hellamaa küla, Tikulaasi talu, kanalisatsiooni rajamine 1880,00 940,00
Urmas Liit Hunga talu. Kukka küla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2000,00 1000,00
Anu Kirss Paluküla, Tõkke talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus 1402,03 1837,97

 

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek ( Pihla)

Pühalepa Vallavalitsuse 14.06.2017 korraldusega nr 181 võeti vastu Pühalepa valla Salinõmme küla Pihla maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr DP16-30). Planeeringuala suurus on ca 11,1 ha. Planeeringuga eraldatakse Pihla katastriüksusest (63902:001:3890) uus elamukrunt (ca 3,25 ha) ja määratakse krundi ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.juunist kuni 14.juulini 2017 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas ja Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee.

 

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=45108 

Loe veel
 
<< Algus < Eelminev 1 2 3 4 Järgmine > Viimane >>

Results 1 - 7 of 27


  
 

arengukava2.gif